Informujemy, że na stronie internetowej stosowane są pliki cookies (tzw.ciasteczka). Ustawieniami plików cookies można zarządzać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Kliknij "zgadzam się" aby ta informacja więcej się nie pojawiała.

Polityka prywatności

  • Administratorem danych osobowych jest Österreich Institut Polska sp. z o.o. (dalej zwana ÖI) z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 37, 00-108 Warszawa, NIP 525-21-30-851, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000063013.

 

  • Dane osobowe klientów oraz słuchaczy ÖI niezbędne do realizacji zawartych z klientami umów lub realizacji dokonanych rezerwacji będą przechowywane i przetwarzane elektronicznie, jedynie w zakresie koniecznym do realizacji tych umów.

 

  • Dane osobowe klientów oraz słuchaczy będą przetwarzane jedynie na podstawie zgody uzyskanej od osoby, której dane dotyczą lub jej przedstawiciela. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter wyłącznie dobrowolny. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy pomiędzy ÖI a klientem lub realizacji dokonanych rezerwacji, stanowi jednak warunek realizacji tej umowy lub realizacji rezerwacji.

 

  • Na podstawie odrębnie udzielonej zgody ÖI może przetwarzać dane osobowe klientów i słuchaczy na cele marketingowe. Udzielenie zgody ma charakter wyłącznie dobrowolny.

 

  • Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Odbiorcą danych jest jedynie ÖI.

 

  • Osobom, których dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez ÖI przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

  • Zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych może być w każdej chwili odwołana. Zgoda może być również odwołana w zakresie przetwarzania danych na cele marketingowe.

 

  • Na podstawie odrębnie udzielonej zgody ÖI może rozpowszechniać wizerunek klienta lub słuchacza utrwalony w postaci zdjęć wykonanych podczas prowadzenia kursu języka niemieckiego lub podczas imprez organizowanych przez ÖI. Rozpowszechnienie wizerunku może następować poprzez jego wykorzystanie w materiałach reklamowych ÖI lub na stronie internetowej ÖI.

 

  • Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być odwołana w każdej chwili.