Placówki Austriackie

Placówki Austriackie w Polsce

Ambasada Austrii w Warszawie

 

Konsulat Honorowy Republiki Austrii we Wrocławiu, w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Krakowie, w Łodzi, w Poznaniu


Austriackie Forum Kultury

 

Przedstawicielstwo Miasta Wiednia w Krakowie

 

Biblioteki Austriackie w Polsce


austria.info  Sp. z o.o. (b. Austriacki Ośrodek Informacji Turystycznej)


Advantage Austria - Austriackie Biuro Współpracy Gospodarczej w Krakowie