Ceny kursów języka niemieckiego - Instytut Austriacki Wrocław

Warunki płatności:

  • Każdy Klient podpisuje umowę z Instytutem Austriackim.

  • Opłatę za kurs należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć. Płatności można dokonać za pomocą przelewu lub karty płatniczej. Opłata za kurs - jeśli w opisie nie ma innej informacji -  nie obejmuje ceny podręczników.

  • Opłatę za kurs można uiścić w dwóch ratach. Płatności pierwszej raty (60% ceny kursu + 10%) dokonać należy przed rozpoczęciem kursu, drugiej (40% ceny kursu) do 1/3 trwania kursu. Przed dokonaniem płatności podpisana zostaje umowa ratalna.

  • W przypadku niezgłoszenia się na kurs odpowiedniej ilości chętnych, zastrzegamy sobie prawo podniesienia opłaty za kurs lub zredukowania godzin lekcyjnych.

  • W przypadku gdy kurs nie dojdzie do skutku ze względu na niewystarczającą ilość chętnych, Klient otrzymuje zwrot wpłaconej sumy.

  • Rabaty nie są akumulowane.

Rabaty:

Zniżki obowiązują tylko w przypadku wyboru kursu spoza promocji HAPPY HOUR oraz oferty wakacyjnej.

Kursy stacjonarne:

(poza kursami w promocji HAPPY HOUR - szczegóły w ulotce semestralnej) 

 

po pierwszym semestrze - 5%

po trzech semestrach - 10%

po dziewięciu semestrach - 15%

dla członków rodziny - 10%

Kursy on-line:

Kursy modułowe on-line:

Pierwszy kursy w Instytucie: 

kursy modułowe: 760 zł

kursy całościowe: 1400 zł za 2 moduły- cena Happy Hour

Kontynuacja:

kursy modułowe: 730 zł

kursy całościowe: 1400 zł za 2 moduły- cena Happy Hour

Kursy intensywne on-line:

pierwszy kurs w Instytucie:1330 zł

kontynuacja: 1300 zł

Kursy piątkowe on-line:

pierwszy kursy w Instytucie: 1225 zł

kontynuacja: 1175 zł

  

Zwrot opłat za kurs:

Opłaty za kurs zwracane są po potrąceniu kosztów administracyjnych w wysokości 250  PLN oraz opłat częściowych za kurs (tj. za zajęcia, które odbyły się do momentu zgłoszenia rezygnacji w biurze kursów).

 

Egzaminy ÖSD:

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 tygodni przed terminem egzaminu. Opłaty za egzamin dokonać należy najpóźniej na 2 tygodnie przed egzaminem. Brak wpłaty uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.  Dokładne informacje dotyczące przebiegu egzaminu znajdziecie Państwo tutaj

 

Rezygnacja z przystąpienia do ÖSD:

Zgłoszenie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu jest możliwe najpóźniej do 4 tygodni przed terminem egzaminu. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot opłaty za egzamin. Jeśli Kandydat nie przystąpi do egzaminu bez zgłoszenia swojej rezygnacji w ustalonym terminie, obowiązuje go uiszczenie
należnej opłaty za egzamin. 

Dane do przelewu:

Opłaty na rzecz Österreich Institut Polska Sp. z o.o. :

Adres:  ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa

Numer konta:  70 1140 1010 0000 2858 6200 1010

Nazwa banku: mBank S.A.

Swift: BREX PL PW WA1

IBAN: PL70 1140 1010 0000 2858 6200 1010

 

Wzór umowy:

pobierz tutaj