Egzamin z niemieckiego we Wrocławiu

Egzaminy z języka niemieckiego (ÖSD) we Wrocławiu

Znajomość języków obcych jest w zglobalizowanym świecie zawodowym niepodważalnym warunkiem w osiągnięciu sukcesu zawodowego.

Informacje ogólne

Egzaminy Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) mogą Państwo zdawać w Österreich Institut Wrocław cztery razy do roku.

W celu zdania takiego egzaminu należy w odpowiednim terminie zgłosić się do biura, wypełnić formularz oraz dokonać opłaty egzaminacyjnej.

Kursy przygotowujące do egzaminu z języka niemieckiego

Istnieją dwie możliwości przygotowania się do egzaminu:

1. Na kursach językowych (standardowych lub intensywnych) w ciągu semestru w wymiarze 52-60 godzin lekcyjnych lub

2. na kursach "technicznie" przygotowujących do egzaminu z języka niemieckiego, które obejmują 12 godzin i odbywają się zawsze przed daną sesją egzaminacyjną: aktualna oferta kursów przygotowujących do egzaminów ÖSD.

Zgłoszenia na egzamin

Najpóźniej do 4 tygodni przed terminem egzaminu.

Wyniki egzaminu

Informacji o wynikach egzaminu mogą Państwo zasięgnąć osobiście w sekretariacie lub telefonicznie po upływie około 3 tygodni od egzaminu. Certyfikat odbierają Państwo osobiście (z dowodem osobistym) w sekretariacie Instytutu. 

Co zrobić, gdy nie zda się egzaminu?

Jeśli nie zdadzą Państwo jednej z części egzaminu (pisemnej lub ustnej), mają Państwo możliwość zdania danej części w ciągu jednego roku w podanych terminach. Dokonują Państwo wtedy połowy ustalonej opłaty. 

Materiały pomocnicze

W Biurze kursów Instytutu mogą Państwo nabyć odpłatnie materiały, które pomogą Państwu przygotować się samodzielnie do każdego z egzaminów ÖSD. Komplet (książka + CD) kosztuje 95 PLN.