Zasady organizacji kursów w związku z COVID

Kursy organizowane w semestrze zimowym 2020/2021stan na dzień 24.10.2020r.

W celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa podjęliśmy działania mające na celu zmniejszenie ryzyka infekcji. Są one zgodne z przepisami BHP.  

 

1. Ilość uczestników większości grup ograniczona liczbą metrów dystansu między uczestnikami tj. 1,5 m

 

2. Na terenie Instytutu istnieje obowiązek noszenia maseczek. Także podczas zajęć.

 

4. Kursy rozpoczynać się będą o różnych porach. Tuż przed rozpoczęciem zajęć otrzymacie Państwo informację, czy Państwa kurs rozpoczynać się będzie zgodnie z planem, czy też z kilka - minutowym przesunięciem. Pozwoli to na zmniejszenie ilości osób na korytarzach.

 

5. Przerwy dla poszczególnych grup odbywać się będą w związku z tym także o różnych porach. 

 

6. W czasie przerw sale lekcyjne będą porządnie wietrzone, proszę więc pamiętać o zabieraniu w zimie cieplejszego swetra.

 

7. Tuż przy drzwiach wejściowych do Instytutu rozmieszczony jest główny spryskiwacz do dezynfekcji rąk.  W każdej sali także znajdować się będzie płyn.

 

8. Stoły, włączniki świateł, klamki będą regularnie dezynfekowane.

 

9. Prosimy Państwa o bezzwłoczne informowanie nas o wszelkich przypadkach związanych z kontaktem z osobą chorą na COVID lub przebywającą na kwarantannie.

 

10. W przypadku złego samopoczucia (nawet lekkiego przeziębienia) nie będziecie Państwo mogli uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych.

 

11. W przypadku zaostrzenia przepisów w związku z COVID 19 przejdziemy wyłącznie na system online.

 

12. W przypadku poluzowania obostrzeń, będziemy grupami, zgodnie z zasadą jednomyślności, przechodzić całkowicie na nauczanie stacjonarne.

 

Jeśli pomimo to macie Państwo obawy, lepszą opcją będą zajęcia online.