Diese Website verwendet Cookies um die User Experience zu verbessern. Indem Sie auf "Schließen" klicken bzw. die Website weiter verwenden, stimmen Sie der Cookie Nutzung zu. Weitere Informationen finden Sie unter unserer Datenschutzerklärung.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Oferta nauki języka niemieckiego z dofinansowaniem jest skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do osób samozatrudnionych, mających swoją jednostkę organizacyjną na terenie województwa dolnośląskiego. Zapraszamy właścicieli i pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub umowy o dzieło.

DEFINICJE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA:

 

·    mikroprzedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR


·    małe przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR


·    średnie przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR